Användarvillkor

Genom att använda dig av vår sida och dess medgivna funktionalitet godkänner du de villkor som presenteras nedan. Det material som presenteras på sidan ägs av oss och får ej användas av någon annan juridisk person eller organisation, oavsett anledning. Varken text eller design får kopieras, modifieras eller publiceras utan explicit tillstånd medgivet av oss.

Vi avsäger oss även allt juridiskt ansvar gällande att den information som publiceras är korrekt, detta då fackliga avtal, regler och lagar snabbt riskerar ändras innan vi fått tillfälle att uppdatera informationen på sidan.

Då webbsidan bör ses som ett informationsnätverk och en jämförelsetjänst kan sidans upphovsmän ej hållas ansvariga om tredje part ej uppfyller samtliga åtaganden gentemot den vidarebefordrade besökaren.

Det är alltid du som besökare som fullständigt ansvarar för de avtal som ingås via de länkar som medges på webbsidan. Det ligger under besökarens ansvar att verifiera att den information som medges på denna sida överensstämmer med den information som förmedlas via de länkar som förmedlas via vår tjänst.

Om du som besökare är missnöjd med ditt ingångna medlemsavtal - hör vid dessa fall av dig till det fack du anslöt dig till för att framföra dina synpunkter.

Vi önskar dig en trevlig vistelse på webbsidan / Teamet bakom Fackocharbete.se