Kommunal

Hjälper över 500 000 inom komun och landsting
Erbjuder ett kreditkort utan årsavgift
Flertalet försäkringar ingår i medlemsavgiften
Kommunal
Ett bra fackförbund inom kommun och landsting, men även inom den privata sektorn
Till förbundet
Omdöme och betygSammanfattningFörsäkringarVårt omdömeFAQ

Om Kommunal

Kommunal är en fackorganisation som för närvarande har cirka 500 000 medlemmar som främst arbetar inom kommun och landsting, men även inom den privata sektorn. Över 10 000 av dessa medlemmar är även fackligt aktiva på sina respektive arbetsplatser. Tillsammans arbetar samtliga medlemmar för att alla medlemmars intressen ska tillvaratas.
Läs mer på förbundets webbsida

Om Kommunal

Skydd i arbetet
Prisvärdhet
Tillgänglighet
Inkomstförsäkring
A-kassa
Inkomstförsäkring som ingår

Högsta lön att försäkra 35 000 kr
Högsta ersättningsperiod 100 dagar
Kostnad 125-618kr / mån

Övriga förmåner

Juridiskt stöd Ja
Möjlighet till medlemslån Ja
Medlemssupport Ja, via telefon, e-post och sociala medier

Hemförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Barngruppförsäkring
Sjukförsäkring (tillägg)
Olycksfallsförsäkring, sambo (tillägg)
Något svag inkomstförsäkring
Endast 100 dagars ersättningsperiod

Vilka är Kommunal?

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Kommunal är en fackorganisation som för närvarande har cirka 500 000 medlemmar som främst arbetar inom kommun och landsting, men även inom den privata sektorn. Över 10 000 av dessa medlemmar är även fackligt aktiva på sina respektive arbetsplatser. Tillsammans arbetar samtliga medlemmar för att alla medlemmars intressen ska tillvaratas.

Påverkar för en bra löneutvecklingsnivå samt trygga anställningar

Dessa gemensamma intressen beskrivs som en bra löneutveckling, bra arbetsvillkor samt ett bra arbetsklimat. Som anställd är det du som vet hur det verkliga läget är. Om du vill skapa en förändring är det bra att få hjälp. 

Tack vare kommunal skapas ett enormt forum där du och dina kollegor kan diskutera allt som hör till din anställning och ditt välmående på din arbetsplats. Kommunal strävar efter att alla arbetsplatser ska förbättras kontinuerligt. Anställningarna ska vara trygga och det ska även finnas möjlighet till vidareutveckling i din yrkesroll. Tillsammans påverkar kommunal och dess många medlemmar politiker och övriga beslutsfattare. 

Tack vare detta får medlemmarna gehör för många av sina intressen. Som medlem i kommunal får du mer kvar av din erhållna lön. Du har även rätt till kvalificerad rådgivning via Kommunal Direkt. Dessa finns att tillgå via både mail och telefon och har öppet alla helgfria vardagar. 

I medlemsavgiften ingår även en stor mängd försäkringar utan extra kostnad. Hem-, olycksfalls-, och inkomstförsäkringar är några av de medlemsförsäkringar som ingår vid tecknande av ett medlemskap. Kommunal vill även att du ska känna dig trygg på din arbetsplats. Som en följd av detta erbjuds både förhandlingshjälp och rättshjälp.

Förutom ovanstående förmåner får du även utvalda rabatter på bland annat hemelektronik och biobesök tack vare ditt medlemskap. Du får även helt utan kostnad en medlemstidning, kommunalarbetaren, där både samhälls- och yrkesfrågor granskas och debatteras på en regelbunden basis.

Bli fackligt förtroendevald

Om du känner att du vill ta lite extra ansvar för din egen och dina kollegors rättigheter bör du överväga att bli förtroendevald. Som förtroendevald ansvarar du för att framföra ordinarie medlemmars åsikter på bland annat arbetsmöten och vid fackliga träffar. 

Kommunals lönepolitik innebär i ett avseende att du som anställd ska få ta del av högre lön om dina arbetsuppgifter förändras och innehåller en större del ansvar eller krav på specialkompetens. 

Löneutvecklingen ska även stå sig bra mot andra yrkesgrupper över tid. Kommunal ser i kort till att du ska kunna stå upp mot din arbetsgivare och kunna kräva en lön som är rättvis och du förtjänar. Samma fackförbund står även upp för kvinnor som under vissa omständigheter beskrivs inneha ojämställda löner sett till branscher som är typiskt mansdominerade.

Privata aktörer finns som kan komplettera den inkomstförsäkring som förbundet erbjuder. Klicka på knappen till höger för att få mer information.

Kommunal

Medlemsantal: 500 000+

Kostnad för medlemskap: 125-618 kr/mån

A-kassa: Kommunals a-kassa

Tillhör centralorganisationen: LO

Typ av medlemskap: Yrkesverksam, pensionär, elev

Hagagatan 2
113 48 Stockholm

 Via mailformulär

010-442 70 00

 Facebook

 www.kommunal.se

A-kassa

Kommunalarbetareförbundet, eller bara Kommunal, bedriver sin egen a-kasseverksamhet som dess medlemmar kan teckna avtal med. Avgiften för ett medlemskap i a-kassan är för närvarande 125 kronor per månad om du är fackligt ansluten via kommunal. 

Om du ej är fackligt ansluten ökar månadsavgiften något och stannar på 125 kronor. Om du bli långvarigt sjukskriven betalar du enbart den lägsta avgiften som idag uppgår till 125 kronor och om du är student på gymnasienivå är a-kassemedlemskapet helt kostnadsfritt.

Villkor för a-kassa
 • Kommunals a-kassa
 • Månadskostnad 125 kr
Läs mer om  a-kassan

Inkomstförsäkring

Kommunal erbjuder även dess medlemmar en inkomstförsäkring tillsammans med samarbetspartnern Folksam. För att ha rätt till att ta del av inkomstförsäkringen måste du varit medlem i både Kommunal och den tillhörande a-kassan i oavbrutet i minst ett år. 

Inkomstförsäkringen bör ses som ett komplement till den ordinarie a-kassan om som skyddar dig lite extra om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Månadsinkomster upp till 35 000 kan försäkras och den maximala utbetalningsperioden är 100 dagar. 

Inkomstförsäkringen som förbundet erbjuder är något svagare än vad många andra förbund erbjuder. Dessutom kan ej någon form av tilläggsförsäkring tecknas som skyddar din inkomst i fler dagar än “bara” 100. Det bör dock ses som positivt att inkomstförsäkringen ingår i den ordinarie medlemsavgiften.

Inkomstförsäkring (ingår)
 • Skyddar månadsinkomster upp till 35 000 kronor
 • Utbetalningstiden är 100 dagar
 • Ingår i månadsavgiften
 • Kvalifikationstiden är 12 månader
Läs mer om inkomstförsäkringen

Medlemsförsäkringar

Likt många andra LO-förbund erbjuder Kommunal kostnadsfria försäkringar som ingår i den ordinarie medlemsavgiften. 

Hemförsäkring, olycksfallsförsäkring (fritid), tjänstegrupplivförsäkring samt barngrupplivförsäkring ingår alla utan extra kostnad. Nya medlemmar ansluts även automatiskt till en sjukförsäkring för dig och din äkta hälft samt en olycksfallsförsäkring (fritid) för dig och din äkta hälft. 

Om du inte är gift bör du fundera på om dessa försäkringar är prisvärda för just dig. De två ovanstående försäkringserbjudandena kan omedelbart sägas upp genom att ni kontaktar det samarbetande försäkringsbolaget Folksam.

Utöver de försäkringar som ingår och de som tecknas automatiskt finns även en lång rad tilläggsförsäkringar att tillgå om någon känner att de vill komplettera basutbudet. Dessa försäkringar består av medlemsolycksfall fritid (sambo), sjukförsäkring (sambo) samt barnförsäkringen medlemsbarn. 

Vi anser att försäkringserbjudande som medges av förbundet är generöst och väl utformat. Vi ställer oss dock något frågande till att två avgiftsbelagda försäkringar tecknas automatiskt utan att dess medlemmar aktivt efterfrågar dessa.

Exempel på medlemsförsäkringar
 • Barngrupplivförsäkring (ingår)
 • Grupplivförsäkring (ingår)
 • Sjukförsäkring (tillägg)
 • Olycksfallsförsäkring, fritid (ingår)
 • Olycksfallsförsäkring, sambo (tillägg)
 • Hemförsäkring (ingår)
 • Kompletterande livförsäkring

Medlemsförmåner

Som medlem i Kommunal har man rätt att ta del av en stor mängd förmånliga erbjudanden. Du erbjuds bland annat rabatter på hemelektronik, glasögon och linser, hotellnätter och resor. Sammantaget medges ett trettiotal rabatterbjudanden som i sin tur förmedlas tillsammans med centralorganisationen LO, där kommunal givetvis ingår. Medlemskortet “Kommunalkortet” erbjuds till alla medlemmar. 

Detta kort kan transformeras för att fungera som kredit- och betalkort genom samarbetspartnern Mastercard. Tänk dock på att räntesatsen är relativt hög (13,% effektiv ränta). Om du behagar låna högre belopp bör du istället teckna något av de bo- eller medlemslån som erbjuds tillsammans med samarbetande banker.

Som medlem får du även ta del av medlemstidningen “Kommunalarbetaren” som i sin tur även finns att tillgå på internet. I medlemstidningen listas facklig information beträffande bland annat förhandlingar och frågor som behandlar bland annat arbetskläder. Kommunalarbetarens fysiska upplaga skickas ut en gång varannan vecka.

Kommunal ger även dess medlemmar möjlighet att söka stipendium för att kunna genomföra en studieresa utomlands. Du ansöker genom att fylla i en blankett tillsammans med ett personligt brev.

Några exempel på gångbara idéer kan vara att genomföra en språkresa eller att studera vilka yrkesförhållanden som råder i utvecklingsländer med mera. Det sammanlagda erbjudandet beträffande medlemsförmåner är gott och vi ämnar därför lämna ett högt omdöme inom denna kategori.

Exempel på medlemsförmåner
 • Bolån
 • Medlemslån
 • Rabatt på hemelektronik
 • Rabatterade glasögon och linser
 • Rabatterade resor och hotellnätter
 • Medlemstidningen "Kommunalarbetaren"
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier
 • Förmånskortet "Kommunalkortet"
 • Kreditkort utan årsavgift
 • Extra stöd och skydd åt våldsutsatta medlemmar

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Kommunals huvudsakliga uppgift anser vi är att förhandla fram bra kollektivavtal åt dess medlemmar. Många medlemsyrken anser vi vara kraftigt underbetalda och vi vet att förbundet gör allt de kan för att förbättra arbets- och lönevillkoren för dess medlemmar. Kollektivavtalet finns att läsa i sin helhet på Kommunals webbsida för den som så önskar. 

Om din arbetsgivare ej har tecknat kollektivavtal bör du genast kontakta närmaste förbundssektion. Både vi och kommunal anser att samtliga arbetsplatser bör vara fackligt anslutna för att dess arbetstagare ska kunna garanteras rättvisa arbetstider och lönenivåer med mera.

Förutom kollektivavtalet erbjuder förbundet även jobbsökartjänsten “Trampolin. Trampolin är endast tillgänglig för förbundets medlemmar och beskrivs ge service och stöd vid medlemmarnas yrkesutveckling. Förbundet poängterar att en god löneutveckling främjas om dess medlemmar utvecklas i sitt yrke.

Förmåner som ingår
 • Pensionsrådgivning
 • Karriärstöd
 • Juridiskt skydd i arbetslivet
 • Personlig rådgivning
 • Kompetensutveckling och utbildningar
 • Stipendier
Läs mer om förmånerna

Tillgänglighet och bredd

Förbundet kan enkelt nås via dess tjänst Kommunal Direkt som i sin tur håller öppet samtliga helgfria vardagar mellan 8 till 18 - vilket bör ses som en väldigt generös öppettid. Kommunal Direkt svarar på yrkesrelaterade frågor som bland annat berör anställningsvillkor och regler på arbetsplatsen. Kommunal Direkt kan nås via både mail och telefon. 

På Kommunal Direkts webbsideflik kan du även ta del av svar på vanligt förekommande frågor - det kan vara en bra idé att ta en titt på dessa innan du väljer att kontakta Kommunal Direkt.

För att få svar på medlemskaps-specifika frågor bör du kontakta dess medlemscenter. Medlemscentret svarar på frågor som bland annat behandlar medlemsavgifter och eventuella förändringar inom förbundet. Det finns även ett centralt nummer som du kan ringa om du är osäker på till vilken facklig instans du bör ställa din fråga.

Förbundet bör räknas som brett då yrkesverksamma, studenter samt pensionärer inkluderas. Som pensionär kan du dock inte vara medlem i Kommunal utan du erbjuds istället medlemskap i Kommunals pensionärsförbund. Vi anser att detta pensionärsförbund innebär att även pensionärer inkluderas - vi som recenserar är inte helt oflexibla.

Yrkesgrupper som inkluderas
 • Yrkesverksamma inkluderas
 • Pensionärer inkluderas (i ett systerförbund)
 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap för vuxna, gratis för gymnasieelever)
Nåbarhet
 • Medlemsservice med bra öppettider
 • God lokal och central närvaro

Slutbetyg och motivering

Den inkomstförsäkring som erbjuds är väl utformad och bra anpassad utefter medlemmarnas respektive lönenivåer. Dock kan inkomsttaket betraktas som något lågt. De försäkringserbjudanden och medlemsförmåner som erbjuds är generösa och väl utformade. Vi gillar speciellt möjligheten att kunna ta förmånliga medlems- och bolån. 

Stödet som finns att tillgå inom arbetslivet är gott och utvecklingstjänster medges till samtliga medlemmar. Förbundet är även lätt att kontakta via ett centralt telefonnummer samt Kommunal Direkt. 

Vi ser det även som en vacker gest att pensionärer får verka i ett eget systerförbund och att studentmedlemsavgifterna är antingen kraftigt rabatterade eller helt gratis. Sammantaget anser vi att Kommunal är ett välskött förbund som erbjuder många nyttiga tjänster åt dess medlemmar.

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Vanliga frågor

Får jag någon inkomstförsäkring som medlem i Kommunal?
Ja, som medlem i Kommunal får du tillgång till en inkomstförsäkring förbundet erbjuder via Folksam. Värt att tänka på är att du måste vara med i a-kassan och Kommunal och samtidigt ha haft en fast anställning i minst 12 månader för att försäkringen ska gälla.
Erbjuder Kommunal någon a-kassa?
Ja, Kommunal erbjuder en a-kassa i form av Kommunals a-kassa som idag kostar 120 kronor per månad. Avgiften för a-kassemedlemskapet inkluderas inte i den månadsavgift du betalar till facket, och måste således betalas utöver fackavgiften.
Får jag några rabatter och förmåner med mitt medlemskap i Kommunal?
Ja, som medlem i Kommunal får du tillgång till LO Mervärde. Det är ett förmånsprogram där du bland annat får möjlighet att teckna dig för allt ifrån rabatterade mobilabonnemang till resor och hemlarm. Det kostar upplysningsvis ingenting att vara medlem i LO Mervärde.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Skriv en recension

Om författaren

Markus Fransson
Det är jag, Markus Fransson, som ansvarar för innehållet på denna webbsida. Jag har varit involverad inom fackrörelsen under min tid som industrianställd, och numera är jag egenföretagare. Men fortfarande intresserad av fackliga frågor.
SENAST UPPDATERAD: 2022-03-18