Sjöbefälsföreningen

Hjälper över 6 000 chefer inom sjöfarten
Möjlighet att söka stipendier
Unika medlemsrabatter
Sjöbefälsföreningen
Ett bra fackförbund för chefer inom sjöfarten
Till förbundet
Omdöme och betygSammanfattningFörsäkringarVårt omdömeFAQ

Om Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen, eller SBF, har som mål att samla alla befäl samt yrkesgrupper som arbetar i chefsposition inom sjöfarten i en och samma fackliga organisation. Fackföreningen är partipolitiskt oberoende men arbetar ändå för att driva genom medlemmarnas intressen på ett politiskt plan.
Läs mer på förbundets webbsida

Om Sjöbefälsföreningen

Skydd i arbetet
Prisvärdhet
Tillgänglighet
Inkomstförsäkring
A-kassa
Inkomstförsäkring som ingår

Erbjuder en någon inkomstförsäkring.
Hitta fler fackförbund här.

Övriga förmåner

Stipendier och fonder
Hyra fritidsboenden
Medlemssupport Ja, via telefon, e-post och sociala medier

Loss of licence
Livförsäkring (tillägg)
Olycksfallsförsäkring (tillägg)
Sjukförsäkring (tillägg)
Personlig rådgivning
Rättshjälp
Pensionsrådgivning
Ingen inkomstförsäkring erbjuds

Vilka är Sjöbefälsföreningen?

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Sjöbefälsföreningen, eller SBF, har som mål att samla alla befäl samt yrkesgrupper som arbetar i chefsposition inom sjöfarten i en och samma fackliga organisation. Fackföreningen är partipolitiskt oberoende men arbetar ändå för att driva genom medlemmarnas intressen på ett politiskt plan. 

SBF beskriver det som extra viktigt att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen samt verka för att den utbildning sjöbefäl genomgår är av hög kvalitet. 

Den lön som betalas ut till medlemmarna ska vara rättvis och återspegla den utbildning- och kunskapsnivå sjöbefäl innehar. Som medlem har du även rätt till att ansöka om medlemslån hos de banker SBF samarbetar med. Du kan som medlem även teckna fördelaktigt prissatta medlemsförsäkringar med samarbetande försäkringsbolag. 

SBF arbetar även för fler arbetstillfällen, bättre pensionsvillkor, bättre skattevillkor, bättre arbetsmiljö, bättre sjösäkerhet och är även aktiva i internationella yrkesfrågor. För att få mer information om detta förbund – klicka på den länk som medges på denna sida.

Medlemsantal: 6 000+

Kostnad för medlemskap: 135 – 275 kr/mån

A-kassa: Akademikernas a-kassa

Tillhör centralorganisation: SACO

Typ av medlemskap: Yrkesverksam, egenföretagare och student

Kontaktinformation

Sjöbefälsföreningen

Flygfältsgatan 8 B

128 30 Skarpnäck

 sbf@sjobefal.se

08-51835600

 Facebook

 www.sjobefalsforeningen.se

A-kassa

Som medlem i Sjöbefälsföreningen har du rätt att teckna avtal med Akademikernas a-kasseförbund. Medlemsavgiften uppgår vid skrivande stund till 100 kronor – vilket bör betraktas som en relativt lång avgift.

Villkor för a-kassa
 • Akademikernas a-kassa
 • Månadskostnad 135 kr
Läs mer om  a-kassan

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder vid skrivande stund inga typer av inkomstförsäkringar. De medlemmar som önskar skydda inkomster över a-kassans högsta ersättningsnivå får se sig efter externa alternativ – vilket vi tycker är lite tråkigt.

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder inga försäkringar som ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Dock finns ett större antal frivilliga tilläggsförsäkringar att tillgå. 

De tilläggsförsäkringar som erbjuds kallas medlemsförsäkringar vilka är extra förmånligt prissatta då de förhandlats fram tillsammans med förbundet själva. Fyra stycken så kallade provförsäkringar erbjuds och läggs på medlemsavgiften i upp till tre månader. 

Försäkringarna sägs automatiskt upp efter tre månader eller om du själv väljer att tacka nej till dessa erbjudanden. De försäkringar som tecknas automatiskt är sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt livförsäkring med barnskydd. 

Se gärna till att tacka nej direkt om du känner att du inte har nytta av dessa försäkringar. Ett större antal tilläggsförsäkringar erbjuds utöver de som tecknas automatiskt när du blir medlem. Dessa listas i tabellen nedan.

Exempel på medlemsförsäkringar
 • Loss of licence
 • Livförsäkring med barnskydd (tillägg)
 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)
 • Sjukförsäkring (tillägg)
 • Sjukvårdsförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Som medlem i förbundet erbjuds en stor mängd förmåner. En av dessa är att du erbjuds söka medlemslån i någon av de banker fackförbundet har ett samarbete med. Räntesatsen är här extra låg då villkoren för lånen har förhandlats fram av förbundet själva. Som medlem har du även rätt att ta del av medlemstidningen “Sjöbefälen”. 

Vid skrivande stund är tyvärr den fysiska prenumerationen avgiftsbelagd och kostar 350 kronor per år. Tidningen kan dock läsas gratis på förbundets webbsida – vilket bör ses som generöst. Tidskriften behandlar både fackliga intressefrågor såsom arbetstider och lönenivåer samt även information om branschen i stort. 

Studerandemedlemmar erbjuds söka stipendier och möjlighet finns även att få hyra förbundets fritidshus som är belagda i svenska fjällen samt i Spanien. Hotellrum finns även att boka till förmånliga priser.

Exempel på medlemsförmåner
 • Bolån
 • Medlemslån
 • Rabatterade hotellnätter
 • Pensionsförsäkringar
 • Medlemstidningen “Sjöbefälen”
 • Rabatt på familjejuridiska tjänster
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier
 • Stipendier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Sjöbefälsföreningen erbjuder en lång rad stöd- och hjälpinsatser för de som är yrkesverksamma. De förhandlar bland annat fram löne- och arbetsvillkor som gäller samtliga medlemmar. 

Förbundet erbjuder även extra utförlig information åt de medlemmar som önskar arbeta i andra EU-länder. Förbundet betalar även ut strejkersättning om exempelvis fackförbundet och en arbetsgivare skulle hamna tvist med varandra. De ombud som finns att tillgå bidrar även med yrkesrådgivning tack vare ett stort kunnande inom branschen.

Förmåner som ingår
 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet
 • Personlig rådgivning
 • Kompetensutveckling och utbildningar
 • Lönesöktjänst
Läs mer om förmånerna

Tillgänglighet och bredd

Förutom de lokala representanterna finns även en central medlemsservice att tillgå via telefon och mail. Medlemsservicen har öppet alla helgfria vardagar under kontorstid. Föreningen har två kontor som är belagda i landets två största städer, Stockholm och Göteborg. 

Göteborgskontoret är dock tidvis obemannat, därför bör brådskande spörsmål diskuteras med Stockholmskontoret i första hand. Förbundet bör även räknas som brett då yrkesverksamma, studenter och pensionärer inkluderas.

Yrkesgrupper som inkluderas
 • Yrkesverksamma inkluderas
 • Egenföretagare inkluderas
 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)
 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)
Nåbarhet
 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa
 • God lokal och central närvaro
Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Slutgiltigt omdöme och motivering

Den a-kasseavgift som medges är förmånligt prissatt. Dock gillar vi inte att ingen form av inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. 

De försäkringar och de medlemsförmåner som erbjuds medlemmarna är även de väl anpassade för att passa medlemsbasen. 

Stödet i arbetslivet är gott, så även den lokala och centrala tillgängligheten. Förbundet är även relativt lätta att nå och många medlemstyper accepteras som medlemmar. 

Sammantaget anser vi att förbundet erbjuder ett väl nischat tjänsteerbjudande riktat mot dess medlemsbas.

Vanliga frågor

Inkluderas några försäkringar i hos Sjäbefälsföreningen?
Ja, och den viktigaste försäkringen hos Sjäbefälsföreningen kallas för loss of license. Den innebär att du får ersättning om du exempelvis skulle bli sjuk eller skadad och därför inte längre kan jobba som sjöbefäl. Det finns även personförsäkringar men de inkluderas inte i medlemskapet.
Erbjuder Sjäbefälsföreningen någon a-kassa?
Både ja och nej. Sjäbefälsföreningen driver inte någon egen a-kassa, men de rekommenderar däremot att alla medlemmar ska välja att gå med i Akademikernas a-kassa. Värt att tänka på är att du själv måste gå med i en a-kassa för det är inget som förbundet sköter åt dig.
Erbjuder Sjäbefälsföreningen några förmåner?
Ja, Sjäbefälsföreningen erbjuder ett flertal förmåner. Bland dessa inkluderas bland annat fjällstugor i Åre, Sälen samt Idre, och det finns även lägenheter att hyra i Torrevieja i Spanien. Förbundet erbjuder även rabatter på ett flertal hotell i exempelvis Stockholm och Göteborg.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Skriv en recension

Om författaren

Markus Fransson
Det är jag, Markus Fransson, som ansvarar för innehållet på denna webbsida. Jag har varit involverad inom fackrörelsen under min tid som industrianställd, och numera är jag egenföretagare. Men fortfarande intresserad av fackliga frågor.
SENAST UPPDATERAD: 2022-04-20