Sveriges Arbetsterapeuter

Hjälper över 10 000 praktiserande arbetsterapeuter och studenter
Erbjuder förmånliga medlemslån
Väl utformat stöd inom- och utanför yrkeslivet
Sveriges Arbetsterapeuter
Ett bra fackförbund för praktiserande arbetsterapeuter och studenter som läser till arbetsterapeut via högskola.
Till förbundet
Omdöme och betygSammanfattningFörsäkringarVårt omdömeFAQ

Om Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges arbetsterapeuter är en facklig organisation som verkar för praktiserande arbetsterapeuter och studenter som läser till arbetsterapeut via högskola. Förbundet har som mål att du som arbetsterapeut ska kunna utvecklas i din arbetsroll samt att du alltid ska ha en god arbetsmiljö. Sveriges arbetsterapeuter förtydligar att de både driver dina fackliga och yrkesmässiga intressen. Majoriteten av de arbetsterapeuter som verkar i landet är anslutna till förbundet. Tack vare det höga deltagandet synliggörs arbetsterapeuternas värde på både central och lokal nivå.
Läs mer på förbundets webbsida

Om Sveriges Arbetsterapeuter

Skydd i arbetet
Prisvärdhet
Tillgänglighet
Inkomstförsäkring
A-kassa
Inkomstförsäkring som ingår

Högsta lön att försäkra 50 000 kr
Högsta ersättningsperiod 120 dagar
Kostnad Inkluderas i medlemskapet

Inkomstförsäkring: Tillägg

Högsta lön att försäkra 80 000 kr
Högsta ersättningsperiod 300 dagar
Kostnad Från 35 till 218 kr/mån

Övriga förmåner

Juridiskt stöd Ja
Möjlighet till medlemslån Ja
Medlemssupport Ja, via telefon, e-post och sociala medier

Barnförsäkring (tillägg)
Gravidförsäkring (tillägg)
Livförsäkring (tillägg)
Sjukförsäkring (tillägg)
Bilförsäkring
Fritidshusförsäkring
Hemförsäkring (tillägg)
Olycksfallsförsäkring (tillägg)

Vilka är Sveriges Arbetsterapeuter?

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Sveriges arbetsterapeuter är en facklig organisation som verkar för praktiserande arbetsterapeuter och studenter som läser till arbetsterapeut via högskola. Förbundet har som mål att du som arbetsterapeut ska kunna utvecklas i din arbetsroll samt att du alltid ska ha en god arbetsmiljö.

Sveriges arbetsterapeuter förtydligar att de både driver dina fackliga och yrkesmässiga intressen. Majoriteten av de arbetsterapeuter som verkar i landet är anslutna till förbundet. Tack vare det höga deltagandet synliggörs arbetsterapeuternas värde på både central och lokal nivå. 

Förbundet styrs demokratiskt och arbetar utefter en vision och strategi som fastställs på en stämma som förs vart tredje år. Fackförbundet finns även representerat på de lärosäten där man kan studera för att bli arbetsterapeut. Sveriges arbetsterapeuter hjälper de blivande yrkesutövarna bli mer trygga i sin yrkesidentitet och har som mål att skapa en större samhörighetskänsla mellan både praktiserande och blivande arbetsterapeuter.

Förbundet är partipolitiskt obundna och är knutna till SACO(länk). Sveriges arbetsterapeuter driver dock opinion i de frågor som gagnar dess medlemmar. De är därav flexibla och inte knutna till något enstaka parti – vilket bör ses som positivt.

Större chans att påverka som förtroendevald

Om du vill ha en chans att påverka extra mycket finns möjlighet för dig att bli förtroendevald. Som förtroendevald tillvaratar du dina kollegors intressen och företräder dem i fackliga spörsmål. Som lokal förtroendevald verkar du för att övriga, lokala medlemmars intressen tas tillvara. 

Du kan även delta i förhandlingar som gäller till exempel lön och/eller arbetsvillkor. Som förtroendevald får du kontinuerligt delta i utbildningar som anordnas både lokalt och centralt, beroende på dina och din grupps behov. Förbundet delar regelbundet ut stipendier som används till forskning och utvecklingsarbete inom området. Fonden startades år 1976 och har sedan dess stött över 286 projekt.

 Exempel på att fackförbundet bildar opinion och gör det väl är de debattartiklar som medlemmar på lokal och central nivå medverkat till att publicera. Dessa artiklar lägger vikt vid bland annat personalbrist, kompetensnivåer samt jämställda löner. Som medlem har du även rätt till att teckna fördelaktiga medlemslån via kända storbanker.

Många medlemsförmåner ingår

Du kan även om du så önskar teckna en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet som försäkrar 80 procent av din inkomst. Den A-kassa som finns att tillgå tillhör akademikernas. Detta är en av de A-kassor som har lägst avgift. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen krävs medlemskap i A-kassan.

 Du kan även försäkra dig själv mot olyckor och mycket annat via det egna försäkringsföretaget AkademikerFörsäkring. Som medlem medges du även möjligheten att söka på lönestatistik samt övrig information som ger dig själv ett bättre utgångsläge vid nästa löneförhandling.

A-kassa

Förbundet, som för övrigt ingår i centralorganisationen SACO, driver ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar till akademikernas a-kassa, AEA. Månadsavgiften i detta förbund är fast och låg – det vill säga 100 kronor per månad.

Villkor för a-kassa
 • Akademikernas a-kassa
 • Månadskostnad 100 kr
Läs mer om  a-kassan

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder en generöst utformad inkomstförsäkring utan extra kostnad – den ingår i din månatliga medlemsavgift som du betalar till förbundet. Försäkringen skyddar inkomster upp till 50 000 kronor i upp till 120 dagar, det vill säga nästan ett halvår. 

Om du anser att den medföljande basförsäkringen inte räcker för att täcka dina behov kan inkomstförsäkringen uppgraderas genom att du betalar en smärre, månatlig avgift. 

Denna avgift är inkomstbaserad och startar på 35 kronor i månaden. Tilläggsförsäkringen skyddar inkomster upp till 100 000 kronor i upp till 300 dagar.

· Inkomstförsäkring: Bas
 • Skyddar månadsinkomster upp till 50 000 kronor
 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 120 dagar
 • Ingår i månadsavgiften
 • Kvalifikationstid: 12 månader
Läs mer om inkomstförsäkringen
Inkomstförsäkring (tillägg)
 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor
 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar
 • Kostar 35 - 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder inga försäkringar som ingår i den avgift som du betalar till förbundet. Tack vare ett samarbete med Akademikerförsäkringar erbjuds dock ett väldigt stort antal försäkringserbjudanden som kan tecknas som tillval. 

Dessa försäkringar är extra förmånligt prissatta då de förhandlats fram av förbundet själva samt centralorganisationen SACO.

Ett väldigt gott skydd kan införskaffas för bland annat företagare då patientförsäkringar samt företagsförsäkringar kan tecknas som tillval. Det totala utbudet av tilläggsförsäkringar listas nedan.

Exempel på medlemsförsäkringar
 • Barnförsäkring (tillägg)
 • Gravidförsäkring (tillägg)
 • Livförsäkring (tillägg)
 • Sjukförsäkring (tillägg)
 • Diagnosförsäkring (tillägg)
 • Olycksfallsförsäkring (tillägg)
 • Hemförsäkring (tillägg)
 • Bilförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Hundförsäkring (tillägg)
 • Kattförsäkring (tillägg)
 • Företagsförsäkring (tillägg)
 • Försäkringspaket avsedda seniorer (tillägg)

Medlemsförmåner

Ett trevligt erbjudande som förbundet medger dess medlemmar är möjligheten att teckna ett så kallat medlemslån. Villkoren för dessa lån är ofta extra förmånliga då de förhandlats fram av förbundet själva och centralorganisationen SACO. 

Samtliga medlemmar har även möjligheten att hyra någon av förbundets två stugor i Klövsjö. Tack vare samarbetet med akademikerresor erbjuds även rabatterade resor till spännande platser. 

En annan trevlig förmån är möjligheten att köpa rabatterade böcker hos en samarbetande bokkedja. Som en liten extra bonus ingår tidskriften “Arbetsterapeuten”, förbundets medlemstidning, helt utan extra kostnad. 

Tidskriften erbjuds både i digital och fysisk utgåva. Den digitala utgåvan finns att tillgå på förbundets webbplats i PDF-format. Tidningen tar upp både fackliga intressefrågor samt även branschen i stort.

Exempel på medlemsförmåner
 • Bolån
 • Medlemslån
 • Rabatterade el-avtal
 • Rabatterade boendestugor
 • Medlemstidningen “Arbetsterapeuten”
 • Rabatt på familjejuridiska tjänster
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Samtliga medlemmar har rätt att ta del av det mycket omfattande yrkesmässiga skyddet som förbundet medger. Bland annat har du rätt att nyttja tjänsten SACO-lönesök som i sin tur listar aktuella lönenivåer i branschen. 

Förbundet har även en kompetent medlemsrådgivning som ger förbundets medlemmar bland annat yrkesmässigt, juridiskt stöd. Råd vid löneförhandlingar, pensionsfrågor samt vid eventuella varsel ges vid samma medlemsrådgivning. 

De medlemmar som söker efter jobbtillfällen kan finna många av dessa i medlemstidningen samt under rubriken “Jobbtorget”. Samma jobbtorg och dess platsannonser visas även på förbundets webbsida. För de medlemmar som önskar samtala och nätverka med andra medlemmar finns även ett onlineforum, “Arbetsterapiforum”, att tillgå på förbundets hemsida. 

En expertpanel finns även att tillgå som i sin tur ger förbundets medlemmar professionellt stöd i sitt yrkesutövande. Förbundet driver även opinionsbildning för att yrkesgruppen arbetsterapeuter ska uppmärksammas publikt samt för att förbättra villkoren för samma yrkesgrupp.

Förmåner som ingår
 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet
 • Personlig rådgivning
 • Kompetensutveckling och utbildningar
 • Lönesöktjänst
 • Onlineforumet “Arbetsterapiforum”
 • Jobbsökningsportalen “Jobbtorget”
 • Expertpanel
Läs mer om förmånerna

Tillgänglighet och bredd

Närvaron bör beskrivas som god, både centralt och lokalt. Medlemsrådgivningen finns att tillgå samtliga helgfria vardagar under kontorstid. Dessa representanter kan nås både via mail och telefon. 

Tänk dock på att alltid ange medlemsnummer samt telefonnummer för att medlemsservicens representanter enkelt ska kunna komma i kontakt med dig. Den goda lokala närvaron kan förklaras av de 24 kretsar, eller lokalförbund, som finns att tillgå. 

Kretsarnas förtroendevalda kan även de enkelt nås via både telefon och mail. Förbundet bör även betraktas som brett då egenföretagare, studenter, yrkesverksamma, pensionärer samt chefer inkluderas som medlemmar.

Yrkesgrupper som inkluderas
 • Yrkesverksamma inkluderas
 • Egenföretagare inkluderas
 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)
 • Studenter inkluderas (rabatterat medlemskap)
Nåbarhet
 • Medlemsservice med bra öppettider
 • God lokal och central närvaro

Slutgiltigt omdöme och motivering

A-kasseförbundet är välskött och har en låg månatlig avgift. De merförsäkringar som erbjuds är väldigt omfattande och bra prissatta. Inga typer av försäkringar ingår i medlemskapet – detta bör dock inte ses som negativt då medlemmarna då slipper betala för något de inte önskar. 

De medlemsförmåner som ingår i medlemskapet är förmånliga även de. Yrkesstödet är heltäckande och närvaron är god både lokalt och centralt. Vi anser att förbundet har anpassat sitt tjänsteerbjudande väl för att passa just arbetsterapeuter.

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Vanliga frågor

Erbjuder Sveriges Arbetsterapeuter någon a-kassa?
Nej, Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder inte någon a-kassa men de rekommenderar däremot att du går med i Akademikernas a-kassa. Värt att tänka på är att du inte går med i Akademikernas a-kassa bara för att du blir medlem i Sveriges Arbetsterapeuter, för de är 2 olika organisationer.
Erbjuder Sveriges Arbetsterapeuter någon hemförsäkring?
Ja, Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder en hemförsäkring men den inkluderas inte i den medlemsavgift du betalar. För att få en hemförsäkring med ditt medlemskap måste du nämligen betala en avgift till det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med.
Erbjuder Sveriges Arbetsterapeuter någon inkomstförsäkring?
Ja, Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder en inkomstförsäkring som idag täcker löner på upp till 110 000 kr. Värt att veta är att du måste vara medlem i en a-kassa för att den ersättning som Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder ska gälla om du blir arbetslös.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Skriv en recension

Om författaren

Markus Fransson
Det är jag, Markus Fransson, som ansvarar för innehållet på denna webbsida. Jag har varit involverad inom fackrörelsen under min tid som industrianställd, och numera är jag egenföretagare. Men fortfarande intresserad av fackliga frågor.
SENAST UPPDATERAD: 2022-03-16