Sveriges Tandläkarförbund

Hjälper över 8 000 samhällsvetare och akademiker
Väl utformat stöd inom yrkeslivet
Försäkrad inkoms upp till 80 000 kr
Sveriges Tandläkarförbund
Ett bra fackförbund för tandläkare och tandläkarstudenter
Till förbundet
Omdöme och betygSammanfattningFörsäkringarVårt omdömeFAQ

Om Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges tandläkarförbund arbetar med allt som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning samt personalförsörjning inom tandvården är tre viktiga frågor som detta fack engagerar sig i. Förbundet har som delmål att påverka tandläkar- och tandvårdssektorn i en positiv riktning.
Läs mer på förbundets webbsida

Om Sveriges Tandläkarförbund

Skydd i arbetet
Prisvärdhet
Tillgänglighet
Inkomstförsäkring
A-kassa
Inkomstförsäkring som ingår

Högsta lön att försäkra 80 000 kr
Högsta ersättningsperiod 120 dagar
Kostnad: 133–474 kr/mån
Kvalificeringstid: 12 månader

Inkomstförsäkring: Tillägg

Högsta lön att försäkra 140 000 kr
Högsta ersättningsperiod 300 dagar
Kostnad: 35–218 kr/mån
Kvalificeringstid: 12 månader

Övriga förmåner

Juridiskt stöd Ja
Möjlighet till medlemslån Ja
Medlemssupport Ja, via telefon, e-post och sociala medier

Diagnosförsäkring (ingår i 3 mån)
Livförsäkring (ingår i 3 mån)
Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 mån)
Sjukförsäkring (ingår i 3 mån)
Ekonomiskt stöd och rådgivning
Riktlinjer för tandläkare
Förmånliga bolån och medlemslån
Semesterboenden för anställda

Vilka är Sveriges Tandläkarförbund?

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Sveriges tandläkarförbund arbetar med allt som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning samt personalförsörjning inom tandvården är tre viktiga frågor som detta fack engagerar sig i. Förbundet har som delmål att påverka tandläkar- och tandvårdssektorn i en positiv riktning. 

Förbundet erbjuder även regelbundna vidareutbildning för både tandläkare och det övriga tandvårdsteamet. Tandläkartidningen delas även ut regelbundet till förbundets medlemmar. Tandläkarförbundet är med i SACO, vilka samordnar över 650 000 akademiker i 22 fackförbund. I samförstånd med SACO drivs medlemmarnas intressen genom gentemot arbetsgivare, politiker och samhället i stort.  

Förbundet har även som målsättning att höja kvaliteten i svensk tandvård. Detta med hjälp av de över 200 kurser som erbjuds både tandläkare och övrig tandvårdspersonal. Du får även om du så önskar relevanta tandvårdsnyheter i din e-post regelbundet, på detta vis håller du dig alltid uppdaterad inom din yrkesbransch.

Många förmåner ingår

Som medlem erbjuds du även teckna extra förmånliga medlems- och bolån som förhandlats fram tillsammans med förbundet. Du erbjuds även samtalsstöd om du skulle ha problem som påverkar din förmåga att utföra ditt arbete. En kamrathjälp erbjuds även. Denna hjälp ger dig ekonomiskt stöd vid kriser i livet. 

För att Sveriges tandläkarförbund ska kunna växa behövs fler medlemmar. Som medlem får du avnjuta många fördelar och förbundet får ännu en stark röst som ger förbundet möjlighet att påverka än mer. Klicka på den länk som medges på denna sida för att få veta mer om detta fackförbund.

Består av fyra medlemsföreningar

Förbundet består av fyra medlemsföreningar vilka är:

 • Tandläkare, egen verksamhet (för privatpraktiserande)
 • Tjänstetandläkarna (för anställda)
 • SOL (för forskare och lärare mfl.)
 • Studerandeföreningen (för tandläkarstudenter)

Samtliga av dessa föreningar bidrar med ett gemensamt tjänsteerbjudande riktat åt tandvårdspersonal, forskare, lärare samt studerande inom tandvård. Då föreningarna seglar under gemensam flagg kommer de även recenseras gemensamt.

Medlemsantal: 8 000+

Kostnad för medlemskap: 133–474 kr/mån

A-kassa: Akademikernas a-kassa

Tillhör centralorganisationen: SACO

Typ av medlemskap: Yrkesverksam, student, pensionär och egenföretagare

Kontaktinformation

 Sveriges Tandläkarförbund

Österlånggatan 43

111 31 Stockholm

 kansli@tandlakarforbundet.se

 08-666 15 00 (växel)

 Facebook

https://tandlakarforbundet.se/

A-kassa

Förbundet, som för övrigt är en del av SACO, driver ingen egen a-kasseverksamhet utan hänvisar dess medlemmar till akademikernas a-kassa, AEA. Denna a-kassa är välskött och har en billig fast månadsavgift motsvarande 135 kronor.

Villkor för a-kassa
 • Akademikernas a-kassa
 • Månadskostnad 135 kr
Läs mer om  a-kassan

Inkomstförsäkring

Förbundet erbjuder samtliga anställda tandläkare två typer av inkomstförsäkringar. En av dessa ingår i den ordinarie medlemsavgiften och skyddar inkomster upp till 80 000 kronor i upp till 120 dagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Som komplement till denna erbjuds en lite mer omfattande inkomstförsäkring som förlänger antalet utbetalningsdagar till totalt 300.

För att kunna ta del av någon av de ovanstående försäkringarna måste du ha varit medlem i både Akademikernas a-kassa samt en behörig medlemsförening i minst 12 månader. Den avgift som tas ut för tilläggsförsäkringen är helt inkomstbaserad och startar på 35 kronor och ökar successivt ju desto högre månadslön du har.

Inkomstförsäkring (ingår)
 • Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor
 • Utbetalningstiden är 120 dagar
 • Kostnad: 133–474 kr/mån
 • Kvalifikationstiden är 12 månader
Läs mer om inkomstförsäkringen
Inkomstförsäkring (tillägg)
 • Skyddar månadsinkomster upp till 140 000 kronor
 • Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar
 • Kostnad: 35–218 kr/mån

Medlemsförsäkringar

Förbundet erbjuder en större arsenal av tilläggsförsäkringar som erbjuds dess medlemmar. En typ av försäkring ingår dock i medlemskapsavgiften för studenter, en sjukförsäkring. 

Om du inte aktivt tackar nej tecknas även fyra försäkringar automatiskt om du går med i förbundet. De automatiskt tecknade försäkringarna består av livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en diagnosförsäkring.

Utöver ovan nämnda försäkringar kan även fyra typer av tilläggsförsäkringar tecknas. Speciellt utformade försäkringar medges även för studenter, egenföretagare samt seniorer.

Exempel på medlemsförsäkringar
 • Livförsäkring (ingår i 3 mån)
 • Sjukförsäkring (ingår i 3 mån)
 • Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 mån)
 • Diagnosförsäkring (ingår i 3 mån)
 • Sjukkapitalförsäkring (tillägg)
 • Sjukvårdsförsäkring (tillägg)
 • Hemförsäkring (tillägg)
 • Barnförsäkring (tillägg)
 • Juristförsäkring (tillägg)
 • Seniorförsäkringar (tillägg)
 • Gravidförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

De medlemsförmåner som erbjuds Sveriges tandläkarförbunds medlemmar bör beskrivas som väldigt förmånliga. Samtliga medlemmar får medlemstidningen “Tandläkartidningen” hemskickad med jämna mellanrum. 

Tidskriften tar upp fackspecifika frågor samt tandvårdsbranschen i stort. Tidningen delas ut 14 gånger per år i sin fysiska form, helt kostnadsfritt, tidskriften finns även att tillgå digitalt för den som så önskar.

De medlemmar som är yrkesverksamma har rätt att nyttja ett antal rabatterade fritidslägenheter belagda i bland annat de svenska fjällen samt Gran Canaria. Du erbjuds även delta på fackligt anordnade kurser utan extra kostnader. 

De kurser som erbjuds och är avgiftsbelagda är vid dessa fall även rabatterade av förbundet. Samtliga yrkesverksamma medlemmar har även rätt att ansöka om medlems- och bolån till extra förmånliga villkor då bland annat räntesatser har förhandlats fram av bland annat förbundet själva. 

Förbundet ger även samtliga medlemmar kamrathjälp – det vill säga ekonomisk hjälp vid kriser i livet. Förbundet erbjuder även samtalshjälp åt medlemmar som har problem som påverkar eller riskerar påverka yrkesutövningen.

Exempel på medlemsförmåner
 • Bolån
 • Medlemslån
 • Fritidslägenheter i svenska fjällen och Gran Canaria
 • Medlemstidningen “Tandläkartidningen”
 • Rabatt på familjejuridiska tjänster
 • Möjlighet att delta på kurser och seminarier
 • Kamratstöd
 • Samtalshjälp

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Tandläkarförbundet erbjuder tillsammans med sina underorganisationer ett mycket väl anpassat stöd och skydd åt dess många medlemmar. Bland annat bistår förbundet med juridiska skyddsåtgärder om exempelvis en praktiserande tandläkare skulle bli anmäld för exempelvis en påstådd felbehandling. 

Förbundet stödjer även studentmedlemmar när dessa ska gå över från studier till att istället bli yrkesverksamma. Personligt stöd ges även vid exempelvis lönefrågor samt övriga yrkesrelaterade frågor via förbundets medlemsservice.

Som medlem har du även rätt att ta del av SACO-lönesök som i sin tur listar tidsaktuella tandläkarlöner för att du enkelt ska kunna jämföra dessa och kanske på så sätt kunna höja din egen lön.

Förmåner som ingår
 • Pensionsrådgivning
 • Karriärtjänster
 • Juridiskt skydd i arbetslivet
 • Personlig rådgivning
 • Kompetensutveckling och utbildningar
 • Lönesöktjäns
Läs mer om förmånerna

Tillgänglighet och bredd

Sveriges tandläkarförbund har en god tillgänglighet både lokalt och centralt. Den centrala medlemsservicen har öppet samtliga helgfria vardagar och finns att tillgå via både mail och telefon. Tack vare de underförbund som finns att tillgå är även den lokala tillgängligheten mycket god.

Förbundet bör även räknas som brett då yrkesverksamma, egenföretagare, studenter samt pensionärer inkluderas som medlemmar.

Yrkesgrupper som inkluderas
 • Yrkesverksamma inkluderas
 • Egenföretagare inkluderas
 • Chefer inkluderas
 • Studenter inkluderas
 • Pensionärer inkluderas (rabatterat medlemskap)
Nåbarhet
 • Snabba svar ges och öppettiderna är generösa
 • God lokal och central närvaro
 • Välskötta underförbund
Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Slutgiltigt omdöme och motivering

Svenska tandläkarförbundet bör ses som ett mycket välskött förbund som på ett bra sätt samordnar sina respektive underförbund. Den a-kassa som finns att tillgå är även den välskött och prisvärd. De medlemsförsäkringar och erbjudanden som medges är även de förmånliga och prisvärda. 

Det yrkesmässiga stödet är gott, så även den lokala och centrala tillgängligheten. Sammantaget anser vi att förbundet erbjuder ett trevligt tjänstepaket riktat mot dess målgrupp – detta avspeglas även i det slutgiltiga omdömet.

Vanliga frågor

Varför ska jag gå med i Sveriges Tandläkarförbund?
Den främsta anledningen till att du ska gå med i Svenska Tandläkarförbundet är att du får råd och stöd i arbetslivet. Utöver det inkluderas även Tandläkartidningen, och så även bra rabatter på kurser. Då får även möjlighet att teckna medlemslån via utvalda banker.
Har Sveriges Tandläkarförbund någon a-kassa?
Du får tillgång till en a-kassa som medlem i Svenska Tandläkarförbundet, men de driver dock inte någon a-kassa i egen regi. Då Sveriges Tandläkarförbund tillhör Saco är det därför Akademikernas A-kassa du får vända dig till för att skydda din inkomst mot arbetslöshet.
Vilka riktlinjer har Sveriges Tandläkarförbund?
Sveriges Tandläkarförbund har ett flertal riktlinjer som utgör en etisk kod om hur alla tandläkare bör bete sig i sin yrkesroll. Denna etiska kod säger bland annat att patientens hälsa och välbefinnande ska stå i fokus, och berättar även hur tandläkare gör för att marknadsföra sig etiskt.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Skriv en recension

Om författaren

Markus Fransson
Det är jag, Markus Fransson, som ansvarar för innehållet på denna webbsida. Jag har varit involverad inom fackrörelsen under min tid som industrianställd, och numera är jag egenföretagare. Men fortfarande intresserad av fackliga frågor.
SENAST UPPDATERAD: 2022-04-20