Begreppslista

Begreppslista inom fackförbund → Här listar vi alla viktiga begrepp du behöver ha koll på såsom strejk och stödstrejk!

Alla är inte lika insnöade på fackförbund och inkomstförsäkringar som vi är. Det kan därför säkerligen vara lite krångligt att hålla kolla på alla begrepp som används. Vår förhoppning är att nedanstående begreppslista med vanligt förekommande terminologi ska vara till hjälp.

A-kassa

En a-kassa, eller arbetslöshetskassa kan ses som ett ekonomiskt system som gör att arbetslösa kan ha en relativt stabil ekonomisk situation, trots eventuell arbetslöshet. Arbetslöshetsersättningen finansieras delvis av den arbetsgivaravgift som din arbetsgivare betalar in på din lön samt även av de a-kasseförbund som finns att tillgå.

Vid skrivande stund finns två ersättningsnivåer. För att kunna nå den högsta inkomstnivån behöver du vara medlem i ett a-kasseförbund. Unionens a-kassa är ett exempel på ett av dessa förbund.

Arbetsgivarorganisation

En arbetsgivarorganisation har många likheter med ett fackförbund. Dock organiseras här i stället arbetsgivare istället för arbetstagare.

Det är ofta gentemot arbetsgivarorganisationer som bland annat breda kollektivavtal förhandlas fram. Den absolut tyngsta arbetsgivarorganisationen i Sverige består vid skrivande stund av svenskt näringsliv.

Centralorganisation

I Sverige existerar i huvudsak tre centralorganisationer. Dessa utgörs i sig av mindre fackförbund som har slutit upp bakom centralorganisationen. TCO är ett exempel på en centralorganisation som vänder sig mot tjänstemän.

 LO vänder sig främst mot praktiskt lagda yrken och SACO riktar sig främst mot akademiker. Lite förenklat kan man påstå att centralorganisationerna bidrar med förhandlingsstyrka (många medlemmar) och fackförbundet bidrar med specialkompetens vad gäller en specifik yrkesgrupp.

Tack vare att exempelvis fackförbundet Kommunal är en del av LO kan hela centralorganisationen förklara strejk vid eventuella tvister med bland annat arbetsgivare.

Fackförening

Kan beskrivas som en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår. Denna organisation kämpar för att dess medlemmar bland annat ska ha rätt till rättvisa löner samt semesterförmåner.

Förtroendevald

En förtroendevald är någon som fått ett uppdrag och har tagit sig an att sköta detta uppdrag så gott denne kan. Ofta kallas till exempel politiker förtroendevalda då de utses av folket för att styra landet och utföra handlingar som gynnar landet och dess medborgare.

I fackliga sammanhang består en förtroendevald av en individ som har valts fram att förmedla fackmedlemmarnas intressen gentemot både det egna förbundet samt externa intressenter som exempelvis arbetsgivare och myndigheter.

Många fackförbund utser flertalet förtroendevalda, både lokalt och centralt. Om du söker efter lite extra ansvar och befogenheter inom det förbund du tillhör bör du absolut fundera på om en förtroendepost vore någonting för dig.

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring skyddar din inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Detta gör även a-kassan, dock är ersättningstaket vad gäller a-kassan relativt lågt och många beskrivs ha behov av att teckna externa försäkringar för att kunna skydda hela sin inkomst.

Kollektivavtal

Kan beskrivas som ett avtal som förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationer samt fackförbund. Avtalet reglerar ofta arbetstagarnas arbetstider och lönenivåer med mera. Ett kollektivavtal beskrivs även kunna förhindra lönedumpning då samtliga arbetstagare har rätt till att arbeta med bra villkor. Personalen kan då inte användas för att konkurrera ut varandra.

Lockout

En strejk kan räknas som fackförbundens mest effektiva stridsåtgärd. Arbetsgivarnas främsta stridsåtgärd består av så kallade lockouter. 

När en lockout inträffar stängs arbetstagare ute från sina respektive arbetsplatser och får därmed ej arbeta. Lockouter var effektiva för länge sedan men fackförbunden har tack och lov idag byggt upp stora reserver för att klara av eventuella lockouter.

Lönedumpning

Kan beskrivas som en situation där arbetstagares löner kraftigt minskas. En lönedumpning kan ske på många sätt. Nedan följer ett exempel:

Ali och Frans arbetar som byggarbetare. De tjänar 140 kronor i timmen. Arbetsgivaren påstår vid detta tillfälle att denne måste dra ner på lönekostnaderna.

-   Ni får gå ner i lön, det är för dyrt det här! Ni ska arbeta för 90 kronor i timmen annars har jag inte råd att ha kvar er.

När Ali och Frans vägrar gå med på dessa villkor får de helt sonika sparken. Dagen efter anställs två nya byggarbetare som tjänar 90 kronor per timme. Om Ali och Frans vill ha tillbaka sina arbeten får de acceptera den nya lönenivån eller stanna hemma.

Observera att detta nästan aldrig händer på fackligt anslutna arbetsplatser, mycket tack vare de kollektivavtal som förhandlats fram. Hoppas du som läser detta även får en lite större inblick i varför det är viktigt att vara fackligt ansluten.

Medlemslån

Flertalet fackförbund erbjuder dess medlemmar att teckna så kallade medlemslån. Denna låneform kan beskrivas som ett vanligt banklån fast med lite mer förmånlig ränta. Banker vill alltid minimera eventuella risker som kan kopplas till att låna ut pengar.

Om du förhandlar själv mot en bank vad gäller lånevillkoren kan banken sätta sig på tvären och kanske endast erbjuda lån till mediokra villkor. Villkoren till medlemslånen förhandlas fram av fackförbunden och ibland även den centralorganisation som förbundet tillhör. Tack vare detta kan breda avtal slutas och alla bli vinnare.

Du får lägre ränta på ditt lån, förbundet erbjuder en tjänst som lockar nya medlemmar och banken får låna ut pengar till individer som de anser har förmåga att betala tillbaka de lån som tas.

Medlemsförsäkring

En medlemsförsäkring kan beskrivas vara väldigt likt ett medlemslån. Dock förhandlar förbundet här med försäkringsbolag istället för banker. Tack vare att många medlemmar kan försäkras i grupp blir försäkringarna extra prisvärda.

Juridiskt skydd i arbetslivet

Om du läst någon eller några av våra recensioner känner du säkerligen igen denna mening. Juridiskt skydd inom arbetslivet innebär att du skyddas gentemot bland annat skadeståndsanspråk som kan kunna krävas av dig om du är orsak till exempelvis en olycka. Skyddet inkluderar även ofta eventuella tvister gentemot arbetsgivare eller myndigheter.

Vi vill påstå att förbundets storlek har betydelse vad gäller det juridiska skydd du medges. Ju större förbund du är medlem i – desto bättre är rättsskyddet. Det juridiska skyddet inom arbetslivet har även sina begränsningar. Vi kan ge ett relevant exempel nedan:


” Pelle polis och Mona polis griper en misstänkt brottsling och blir senare anmälda för att ha varit för hårdhänta. Då Mona och Pelle är snälla poliser stämmer inte detta och det fackförbund de tillhör hjälper till med det juridiska och poliserna blir friade”


Ett typexempel på en väl genomförd juridisk skyddsåtgärd som fackförbund kan erbjuda. Om till exempel Pelle polis skulle bete sig illa på fritiden och exempelvis köra berusad hem från jobbet hjälper inte facket till. 

Det rättsskydd som erbjuds måste kunna kopplas till din yrkesutövning på något eller några sätt för att du ska ha rätt till denna.

Strejk

En strejkåtgärd innebär att arbetstagare arbetsvägrar, det vill säga vägrar att utföra sina arbetsuppgifter. Strejker beskrivs ofta som den mest effektiva stridsåtgärden som ett fackförbund kan utföra för att få sin vilja igenom.

Flertalet förbund betalar även ut ersättning till strejkande medlemmar. Denna ersättning är enligt lagboken skattefri och motsvarar ofta arbetstagarens ordinarie månadslön.

Stödstrejk

En stödstrejk innebär att ett förbund som inte är inblandat i den ursprungliga strejken även de varslar om strejk. Detta för att förbättra förhandlingsläget och samtidigt sätta extra press på motparten (ofta en arbetsgivarorganisation).

Det finns otaliga exempel på lyckade stödstrejker, bland annat kan hamnarbetarförbundet strejka när de anser att andra fackförbund blir felbehandlade. Detta ofta med lyckad utgång då mycket av Sveriges import och export bedrivs via sjöfart.

Skribent
SENAST UPPDATERAD: 2022-04-08