Baro

Representerar och samordnar alla busschaufförer
Hjälper till med omförhandlingar av kollektivavtal
Ingen inkomstförsäkring erbjuds
Baro
Ett bra fackförbund för Bussförare, mekaniker och servicevärdar.
Till förbundet
Omdöme och betygSammanfattningFörsäkringarVårt omdömeFAQ

Om Baro

Bussarbetarnas riksorganisation, eller Baro, är en relativt ny fackförening inom bussbranschen. Bussförare, mekaniker och servicevärdar med flera är välkomna som medlemmar i denna organisation. Förbundet verkar för att bevaka och förbättra medlemmarnas intressen i frågor såsom arbetsmiljö och löneavtal med mera. Baro är partipolitiskt oberoende men tar dock ställning i politiska sakfrågor som rör deras medlemmar. Valet att vara partipolitiskt oberoende är taget för att de som förbund vill fånga upp alla - oavsett politisk åskådning. Baro styrs helt och hållet av sina medlemmar och verkar både lokalt och centralt.
Läs mer på förbundets webbsida

Om Baro

Skydd i arbetet
Prisvärdhet
Tillgänglighet
Inkomstförsäkring
A-kassa
Ingen inkomstförsäkring ingår

Ingen inkomstförsäkring ingår Baro

Ingen A-kassa ingår

Ingen A-kassa ingår Baro

Specialkompetens för att stödja bussanställda
Möjlighet att delta på medlemsmöten
Personlig rådgivning
Bra lokalt medlemsstöd
Inga medlemsförsäkringar erbjuds
Ingen inkomstförsäkring erbjuds

Vilka är Bussarbetarnas riksorganisation?

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Bussarbetarnas riksorganisation, eller Baro, är en relativt ny fackförening inom bussbranschen. Bussförare, mekaniker och servicevärdar med flera är välkomna som medlemmar i denna organisation. Förbundet verkar för att bevaka och förbättra medlemmarnas intressen i frågor såsom arbetsmiljö och löneavtal med mera.

Baro är partipolitiskt oberoende men tar dock ställning i politiska sakfrågor som rör deras medlemmar. Valet att vara partipolitiskt oberoende är taget för att de som förbund vill fånga upp alla - oavsett politisk åskådning. Baro styrs helt och hållet av sina medlemmar och verkar både lokalt och centralt.

Viktiga ledord för förbundet är människovärde, jämlikhet, rättvisa och kamp mot diskriminering.

Baros styrka är dess medlemmar - för att bli medlem eller bara få veta mer om organisationen - klicka på den länk som medges på denna sida.

Brandfacket erbjuder ej någon form av inkomstförsäkring. Om du har en månadslön som överstiger 20 900 kronor bör du överväga att försäkra din inkomst.

A-kassa

BARO erbjuder ej någon egen A-kassa. De samarbetar ej heller med något a-kasseförbund.

Villkor för a-kassa
 • Ingen A-kassa erbjuds 
Läs mer om  a-kassan

Inkomstförsäkring

BARO erbjuder ej heller någon form av inkomstförsäkringar till dess medlemmar. De medlemmar som har en månadsinkomst som överstiger a-kassans ersättningstak bör vända sig till privata alternativ.

Inkomstförsäkring 
 • Ingen inkomstförsäkring ingår
Läs mer om inkomstförsäkringen

Medlemsförsäkringar

BARO erbjuder inga typer av försäkringserbjudanden. De medlemmar som önskar teckna försäkringar får se sig efter andra alternativ.

Exempel på medlemsförsäkringar
 • Ingen medlemsförsäkring ingår

Medlemsförmåner

BARO erbjuder inte några typer av medlemsförmåner utöver det yrkesmässiga stöd som medges.

Exempel på medlemsförmåner
 • Inga medlemförmåner erbjuds

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Du får som betalande medlem och stödmedlem uttala dig och diskutera på de möten som BARO anordnar. Förbundet verkar både lokalt och centralt och har som mål att tillvarata samtliga bussanställdas intressen.

Förmåner som ingår
 • Specialkompetens för att stödja bussanställda
 • Möjlighet att delta på medlemsmöten
 • Personlig rådgivning
 • Bra lokalt medlemsstöd
Läs mer om förmånerna

Tillgänglighet och bredd

BARO representerar enbart bussanställda, det vill säga yrkesverksamma. Förbundets representanter kan även kontaktas via webbsidan via bland annat mail och telefon. Den största styrkan är förbundets lokala närvaro.

Yrkesgrupper som inkluderas
 • Yrkesverksamma inkluderas
Nåbarhet
 • Relativt god nåbarhet via förbundets webbsida
 • God lokal närvaro

Slutgiltigt omdöme och motivering

BARO är ett mindre fackförbund och ärver därför de mindre fackförbundens för- respektive nackdelar. Då yrkesgruppen förbundet vänder sig till är relativt smal anses inte mertjänster såsom medlemstidningar och extraförsäkringar som särskilt viktiga att erbjuda.

BARO utför vad vi kan se sin grundläggande tjänst – att verka för bussanställdas intressen – och gör det väl.

Vill du veta någonting mer?
Ta dig till fackförbundets webbsida

Vanliga frågor

Har BARO någon a-kassa?
Nej, Bussarbetarnas Riksorganisation erbjuder idag inte någon egen a-kassa. Du får söka dig till en fristående a-kassa som medlem i detta förbund.
Erbjuder BARO rådgivning?
Ja, Bussarbetarnas Riksorganisation hjälper till att medla om du skulle få besvär på din arbetsplats.
Erbjuder BARO någon inkomstförsäkring?
Nej, Bussarbetarnas Riksorganisation erbjuder inte någon inkomstförsäkring. Du måste teckna en separat inkomstförsäkring för att kunna skydda din inkomst om du är med i detta förbund.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Skriv en recension

Om författaren

Markus Fransson
Det är jag, Markus Fransson, som ansvarar för innehållet på denna webbsida. Jag har varit involverad inom fackrörelsen under min tid som industrianställd, och numera är jag egenföretagare. Men fortfarande intresserad av fackliga frågor.
SENAST UPPDATERAD: 2022-03-09