TCO

Vad är och hur fungerar TCO? Den frågan och fler får du ett komplett svar på i den här artikeln.

TCO, eller tjänstemännens centralorganisation, är en partipolitiskt oberoende centralorganisation som vid skrivande stund samordnar drygt 1,4 miljoner medlemmar. Centralorganisationen verkar för att deras medlemmars intressen ska belysas politiskt för att ge dess medlemmar än bättre arbetsvillkor. TCO verkar även för att den ökade pressen och stressen inom arbetslivet ska minska. 

Centralorganisationen består av 14 medlemsförbund som alla samarbetar för att TCO:s medlemmarnas intressen ska uppmärksammas. Det högsta beslutande organet är dess styrelse som utses vart fjärde år via en kongress. Centralorganisationen har ej heller någon gemensam A-kassa, för att bli medlem i en A-kassa får du ta kontakt med ditt medlemsförbund och ansluta dig till deras respektive A-kassa.

För närvarande arbetar centralorganisationen främst för att dess medlemmar ska kunna utvecklas i sitt yrkesverksamma liv. Detta genom att verka för ett större utbildningsutbud samt bättre studiefinansiering för dess medlemmar. TCO vill även se en skattereform där utbildning, ansvarstagande och företagande gynnas. 

Centralorganisationen vill även se en mer jämställd föräldraförsäkring samt att män och kvinnor båda ska ha rätt att arbeta heltid. Centralorganisationen verkar även internationellt, främst inom EU. Detta för att fler medlemsländer ska kunna ta del av bättre arbetsvillkor och starkare fackförbund.

Skribent
SENAST UPPDATERAD: 2022-04-08