Vad är och vad innebär a-kassa?

Vad är a-kassa och hur fungerar a-kassa? Dessa frågor och fler får du ett komplett svar på i den här artikeln.

En A-kassa, eller arbetslöshetskassa, är en organisation du erbjuds bli medlem i för att trygga dina inkomster om du mot förmodan skulle bli ofrivilligt arbetslös. Vid skrivande stund behöver du ha arbetat minst 80 timmar per månad under minst ett år för att vara berättigad till a-kassa.

Du behöver även vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. I dagsläget är ersättningen från A-kassan som högst under de första 100 dagarna för att efter detta successivt minska marginellt.

Du behöver även vara betalande medlem i en A-kassa under minst 12 månader för att ha rätt till full ersättning. Du kan även ansöka om ersättning om du varit medlem i mindre än ett år, ersättningen vid dessa tillfällen är dock betydligt lägre.

Det finns vid skrivande stund cirka 30 till 40 A-kassor i landet varav majoriteten fokuserar på individer som är anställda av arbetsgivare. Relevanta exempel på A-kassor i Sverige är bland annat Kommunals A-kassa, Akademikernas A-kassa och Unionens A-kassa, för att nämna ett mindre axplock.

Jag känner mig trygg på min arbetsplats - måste jag verkligen gå med i a-kassan?

Att gå med i A-kassan är helt frivilligt och kan tyvärr av många ses som ett slöseri med pengar. A-kassan bör ses som en försäkring som gör att du alltid kan försörja dig själv och dina närmaste.

Även om du känner dig säker på att behålla ditt jobb kan oväntade saker inträffa. Detta kan vara bland annat konjunktursvängningar som innebär att många inom din bransch blir arbetslösa.

En annan fara kan vara att ditt arbete outsourcas till ett annat land eller att din arbetsplats flyttar till en annan ort utanför dagpendlingsavstånd. Tänk gärna även på att för att kunna ta del av de inkomstförsäkringar som många fackförbund erbjuder måste du även vara med i en A-kassa.

Vad kostar det att gå med i en a-kassa?

Med tanke på den mängd pengar som investeras i bil-, båt- och hemförsäkringar är avgiften för A-kassan väldigt låg. Många glömmer ofta bort att försäkra sin primära inkomstkälla - sitt arbete. Ett medlemskap i en A-kassa kostar vanligtvis cirka 100 till 300 kronor per månad.

Vid fåtalet fall ingår dock även A-kasseavgiften i det fackliga medlemskapet. Vid många fall får du som fackmedlem även rabatt om du tecknar medlemskap i en a-kassa som samarbetar med eller helt tillhör ditt fackförbund.

När har jag rätt att begära ut ersättning från mitt a-kasseförbund?

När och hur mycket ersättning du kan erhålla bestäms av det fackförbund du valt att teckna medlemskap hos. Vid skrivande stund är ersättningen oftast runt 80 procent av din tidigare lön. Illustrationen nedan beskriver hur ett typiskt avtal kan se ut.

Flertalet A-kassor anammar nedanstående modell men för att vara helt säker - kolla alltid vilka regler och villkor som gäller beträffande just din arbetslöshetskassa innan du väljer att teckna ett medlemsavtal.

Om du inte tillhör någon A-kassa kan du heller inte få någon arbetslöshetsersättning via arbetslöshetskassan. Om du hunnit vara medlem i en A-kassa i mindre än 12 månader innan du blivit arbetslös kan du vid flertalet fall ha rätt till en reducerad arbetslöshetsersättning alternativt i värsta fall ingen ersättning alls.

 Om du har arbetat regelbundet i minst 12 månader och samtidigt varit medlem i en A-kassa under samma tidsperiod är du i många fall berättigad till full arbetslöshetsersättning. Tänk dock på att du måste vara aktivt arbetssökande och vara tillgänglig att ta arbeten inom pendlingsavstånd för att kunna få ut full a-kasseersättning.

Igen, var vänliga och betrakta ovanstående exempel som en övergripande och förenklande bild - kolla alltid med A-kasseorganisationen först beträffande vilka villkor som gäller just dig.

Hur mycket ersättning får jag från min A-kassa?

Ersättningsnivån utgår beräknat på den inkomst du hade innan du blev arbetslös. Den nuvarande lagstiftningen säger att arbetslöshetsersättningen ej får utgöra mer än 80 procent av din tidigare inkomst.

För att kunna ta del av den maximala dagpenningen som för närvarande är 680 kronor per dag måste du ha tjänat minst 18 700 kronor i månaden innan du blev arbetslös.

Den högre dagpenningen motsvarande max 680 kronor per dag har du rätt till i 200 dagar. Från och med dag 201 fram till dag 300 minskas ersättningsnivån till 70 procent.

Från och med dag 301 blir du tyvärr utförsäkrad och måste ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program tillhandahållet av Försäkringskassan, vilka också är den myndighet som ger dig ekonomisk ersättning under denna period. Om du har barn kan ersättningsperioden öka i 150 dagar. Du har då rätt till 70 procents ersättning under dag 300 till dag 450.

A-kassor och fackförbund - det kombinerade erbjudandet

A-kassorna var tidigare tätt sammankopplade med fackförbunden. Idag är det inte längre på det viset. A-kassan är idag en del av arbetslöshetsförsäkringen och finansieras främst via medlemsavgifter, men även via arbetsgivaravgifter och statsbidrag.

Den maximala dagpenningen kan av många ses som väldigt låg då den motsvarar cirka 15 000 kronor innan skatten dragits. Väldigt många fackförbund erbjuder därför en så kallad inkomstförsäkring där maxtaket för din ersättning höjs väsentligt.

Flertalet fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring där inkomster upp till 80 000 kronor är försäkras. Många A-kassor kräver även ett medlemskap i det samarbetande fackförbundet för att du ska kunna få ersättning.

Vi anser att ett medlemskap i både A-kassa och fackförbund är att föredra. Du får då ett fullgott skydd vad gäller både arbetsrättsligt skydd samt ekonomisk ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

Med andra ord gör fackförbundet allt de kan om du riskerar att bli av med jobbet. Om oturen är framme och du blir arbetslös kan du tack vare det dubbla tjänsteerbjudandet även avnjuta en god levnadsstandard även om du mot förmodan skulle bli av med ditt arbete.

Skribent
SENAST UPPDATERAD: 2022-04-08